هم‌‌زمان با هفته‌‌ تهران: بازدید رایگان از موزه‌ نقشه‌ تهران | یک دنیا خبر