جدیدترین نسخه‌ی فایرفاکس در نوار آدرس تبلیغات نشان می‌دهد | یک دنیا خبر