هزار مهدکودک و پیش دبستانی به کودکان خدمات ارائه می‌دهند | یک دنیا خبر