پیش‌بینی امیدوارکننده بانک جهانی برای اقتصاد ایران | یک دنیا خبر