طحان نظیف: مبارزه با تروریست‌های دست پرورده آمریکا وظیفه همه کشورهاست | یک دنیا خبر