توافق قاهره و حماس بر سر آتش‌بس غزه و مبادله اسرا | یک دنیا خبر