انتقال یک گروه از نظامیان تروریست آمریکایی از عراق به سوریه | یک دنیا خبر