مسابقات جهانی کشتی فرنگی| طاهری از دور رقابت‌ها کنار رفت | یک دنیا خبر