شکست گل‌گهر مقابل حریف ترکیه‌ای در دیداری دوستانه | یک دنیا خبر