طحان نظیف: مبارزه با گروه‌های تکفیری بر عهده همه کشورها است | یک دنیا خبر