پیام رهبر انقلاب اسلامی در پی حادثه استان قندوز افغانستان | یک دنیا خبر