شب طلایی مازندرانی‌ها با دو مدال کشتی فرنگی | یک دنیا خبر