آمار کرونا در جهان / شمار مبتلایان از ۲۳۹ میلیون نفر فراتر رفت | یک دنیا خبر