ورود ۶ میلیون دُز واکسن کرونا به کشور | یک دنیا خبر