کوشکی «توفان» را به زودی اجرا می‌کند | یک دنیا خبر