مهرهای نماز آنتی‌باکتریال وارد حرم‌ها و مساجد شدند | یک دنیا خبر