الهلال - پرسپولیس: با حضور ۱۰۰ درصدی هواداران | یک دنیا خبر