اتمام تصویربرداری سریال «برف بی صدا می‌بارد» در گیلان و ادامه ساخت در رفسنجان | یک دنیا خبر