میرزایی: مصدومیتم در «جشن سربرون» نقشم را کمرنگ کرد/در «روزگار جوانی» با ۴ گویش و فرهنگ روبرو می‌شوید | یک دنیا خبر