پدر هسته‌ای» پاکستان دار فانی را وداع گفت | یک دنیا خبر