ترامپ: در دولت من همه خواستار تزریق واکسن بودند | یک دنیا خبر