اکران خصوصی فیلم کوتاه «لاشخور» با بازی مهدی کوشکی برگزار شد | یک دنیا خبر