کشف روش جدیدی برای شکار سیاره‌های فراخورشیدی | یک دنیا خبر