انعقاد تفاهم نامه میان دانشگاه فنی وحرفه‌ای و پایگاه استنادی علوم | یک دنیا خبر