تصویری جالب از حضور حسن یزدانی و امیرحسین زارع در اردوی آزادکاران نونهال | یک دنیا خبر