قرارداد باشگاه استقلال با کارگزار رسماً فسخ شد | یک دنیا خبر