اتحادیه اروپا: با ایران در روز پنج‌شنبه گفت‌وگویی نداریم | یک دنیا خبر