دیدار سرلشکر باقری با رییس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه | یک دنیا خبر