انفجار در کویته پاکستان با ۱۰ کشته و زخمی | یک دنیا خبر