زیرساخت هایی که برای واردات خودرو باید در نظر گرفت / خودروسازان برای افزایش تولید چه کنند؟ | یک دنیا خبر