آزادراه‌ تهران - شمال چه ویژگی‌هایی دارد؟ | یک دنیا خبر