مدیریت سالانه ۲۴۷هزار پرواز عبوری در آسمان ایران/ظرفیت بنادر تجاری به ۲۳۴ میلیون تن‌ رسید | یک دنیا خبر