رئیس مرکز اسلامی انگلیس: امام خمینی (ره) خود را وقف خدا کرد | یک دنیا خبر