کمک شایان امپراطور پرسپولیسی ها به استقلال! | یک دنیا خبر