حادثه برای عروسک‌گردان «جناب خان»/ نمی‌توانم عروسکم را به کسی بسپرم | یک دنیا خبر