کنگره ملی شعر مهدوی «طلوع باران» برگزار می‌شود | یک دنیا خبر