حضور خانم بازیگر پیشکسوت ایران پس از سال ها در یک مراسم | یک دنیا خبر