فعال بودن ۲۴ ساعته درمانگاه‌های شبانه‌روزی در ایام نوروز | یک دنیا خبر