روحانی: هنوز برای ریشه‌کنی تروریسم راه طولانی داریم | یک دنیا خبر