مراکز رادیولوژی با ورشکستگی مواجه شده‌اند/ ضرورت اختصاص ارز دولتی برای تامین تجهیزات | یک دنیا خبر