امضای تفاهم‌نامه ساخت پنج هزار واحد مسکونی برای مددجویان خراسان جنوبی | یک دنیا خبر