حمله بالگردهای هوانیروز سپاه به اهداف سواحلی در رزمایش پیامبر اعظم | یک دنیا خبر