بی وای دی مدعی جدید خودروهای برقی در دنیا | یک دنیا خبر