دبیرکل اوپک: حذف ایران از بازار نفت غیر ممکن است | یک دنیا خبر