نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران:امسال افزایش قیمت مسکن نداریم | یک دنیا خبر