ژنرال صهیونیست: راه‌حل غزه سیاسی است نه نظامی | یک دنیا خبر