عملیات ساخت مجتمع فرآوری خاکهای صنعتی در تربت حیدریه آغاز شد | یک دنیا خبر