وضعیت قرمز در تیم سرخپوشان قبل از ۲ بازی حساس | یک دنیا خبر