تارتار: همیشه مقابل ذوب‌آهن خوب بودیم/ فردا با شرافت بازی می‌کنیم | یک دنیا خبر