انقلاب عجیب فرهاد مجیدی در استقلال ؛ رونمایی از تغییرات! | یک دنیا خبر